Bài thơ về hoa hồng bungari

Bài thơ ” Hoa hồng Bungari”

Hoa hồng Bungari

Ôi loài hoa diệu kì

Hoa Ở đâu chẳng biết

Theo người hay gió bay

Từ thế kỉ mười bẩy

Hoa về mọc nơi đây

Giữa bốn bề núi dựng

Một thung lũng hoa hồng

Mỗi năm một lần nở

Trời đất bắt đầu xuân

Nhớ thời bọn vua chúa

Chúng cướp hết hoa hồng

Bàn tay gai chảy máu

Người dân chỉ tay không

Đến thời bọn Hít-le

Chúng không cho hoa mọc

Muốn diệt hương thiên nhiên

Chỉ còn hương hóa học

Nhưng cả bọn bạo tàn

Cuối cùng rồi tiêu diệt

Và thung lũng hoa hồng

Đẹp hơn bao giờ hết

Ôi loài hoa diệu kì!

Hoa hồng Bungari!!

Trả lời